بسم الله الرحمن الرحیم

تماس با ما

تلفن پاسخگویی به مسائل شرعی :    ۲۵۰۰-۳۲۷۲-۰۵۶

نمابر  :  ۶۱۰۰ -۳۲۷۲-۰۵۶

شماره پیامکی:  ۳۰۰۰۱۲۲۰۲۲۲۵۰۰

آدرس سایت دفترامام جمعه: ( فردوس آدینه )  adinef.ir

ایمیل دفترامام جمعه فردوس:       info@adinef.ir